Wenst u graag een ander merk brokken of vers vlees?? Of bent u naar iets anders op zoek? Vraag er gerust naar.

Algemene voorwaarden

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betaling dient steeds vooraf plaats te vinden.

 Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Levering vindt altijd pas plaats na ontvangst van betaling. Nadat de betaling is voldaan streven wij ernaar bestelde artikelen zo snel mogelijk te verzenden.

Bij het bevestigen van de bestelling heeft u een betalingsverplichting door het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

 

Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. Bestelde artikelen worden voor verzending gecontroleerd op schade en met uiterste zorg verpakt. Alle zendingen zijn voor risico van de koper. Animals Nature kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, schade, breuk e.d. door toedoen van PostNl , Bpost of derden.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via animalsnature@outlookbe we bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.

 

 

‚ÄčPERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van bestelde artikelen en mailingbestand. Deze worden nooit doorgegeven aan derden .

Aansprakelijkheid

 

Animals Nature kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele zet of drukfouten in haar website, foto’s van artikelen die in werkelijkheid afwijken van kleur of formaat of door leveranciers en andere, verstrekte produktgegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de produkten.

De aansprakelijkheid van Animals Nature is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Europese recht van toepassing.

Animals Nature behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Animals Nature  behoudt zich het recht, indien nodig, een bestelling te annuleren.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Animals Nature

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.